Bont voor Dieren

Gruwelijke ‘festiviteiten’ en commercieel winstbejag ten koste van dieren zijn aan de orde van de dag, en Bont voor Dieren zet zich elke dag weer in om daar een einde aan te maken. Overal ter wereld en ook in Yulin (China) waar het tien dagen durende hondenvleesfestival dat elk jaar in juni plaatsvindt nog altijd gaande is. Bont voor Dieren stuurde een waarnemer.
We hoorden het de afgelopen weken elke dag; waar zijn jullie mee bezig, waarom iemand een ‘tripje cadeau doen naar China?’, en waarom DOEN jullie niets ter plekke? Bont voor Dieren is overtuigd van het belang van educatie en bewustwording, met als uiteindelijke doel een gedragsverandering van de Chinese bevolking zelf.

Historische overwinningen, zoals een handelsverbod op zeehondenproducten, worden geboekt als gevolg van publieke verontwaardiging en verzet. Handelsverboden en ook wetgeving worden ontwikkeld naar gelang de ontwikkelingen in de samenleving. Ondanks een ander regime en politiek systeem werkt het vergelijkbaar in landen zoals China. De bevolking moet geïnformeerd en gemobiliseerd worden om te beseffen dat dierenleed onaanvaardbaar is en Bont voor Dieren heeft ervoor gekozen om deze veranderingen in China te stimuleren en te ondersteunen.

Bont voor Dieren heeft er NIET voor gekozen om honden ter plekke te redden of af te kopen, simpelweg omdat onze expertise daar niet ligt en het opkopen of redden van honden bovendien tegengestelde uitwerkingen hebben gehad in het verleden. Handelaren kregen meer geld dan ooit voor een hond, hetgeen motiveert om nog meer honden te regelen en te verkopen. Het redden van honden heeft alleen zin als je als organisatie beschikt over de juiste faciliteiten voor langdurige opvang en verzorging en ook dat is controversieel gebleken in het verleden.
Bont voor Dieren investeert in structurele oplossingen die passen bij onze expertise en organisatie: educatie, informatievoorziening, het verspreiden van beelden en politieke lobby om te komen tot definitieve gedragsveranderingen.

Onze waarnemer was er de eerste dagen bij en heeft geweldig werk gedaan. Na een grondige voorbereiding en met ervaring van voorgaande jaren wist zij precies wie haar konden assisteren en waar zij heen moest voor het beeldmateriaal. Zij ging om getuige te zijn, om China te laten weten dat ze er niet mee weg komt, en de wereld te confronteren met dierenleed dat in strijd is met een humane mensheid.

Hierbij een terugblik van onze waarnemer Nikki Botha over de afgelopen jaren Yulin hondenvleesfestival, en een visie op een mogelijk diervriendelijk China.

2015
Beeldmateriaal dat in 2015 vrijkwam toonde heel grafisch materiaal van levende honden die werden verkocht bij de verkopers van hondenvlees. Op de foto’s en video’s was te zien hoe deze dieren eerst werden gemarteld, dan geslacht en uiteindelijk verkocht als vlees voor menselijke consumptie. Het beeldmateriaal werd opgepikt door de media en terecht was er internationaal veel verontwaardiging over deze praktijken.
De Chinese autoriteiten vonden het nodig om maatregelen te nemen naar aanleiding van deze verontwaardiging. Er werd besloten dat er regels ingesteld werden, zodat de slachtingen niet meer te zien zouden zijn in het straatbeeld. Zogenaamd uit het oogpunt van ‘hygiëne en veiligheid’.

2016
In 2016 hield men zich aan deze regels. Het slachten van de dieren gebeurde op privé-terrein, uit het zicht van de westerse media. Alleen de verminkte karkassen van de dieren waren te zien op straat. Je zag ze op elke plek waar hondenvlees werd verkocht. De verkopers waren niet erg blij met de media die het wilden filmen, maar als ze doorhadden dat we geen kwaad in de zin hadden, kregen we toestemming om te filmen en fotograferen. Restaurants adverteerden openlijk met gerechten met hondenvlees en alle stoeltjes waren bezet. Er werden zelfs tafels bijgezet op de trottoirs.

2017
2017 toonde een ander beeld dan de voorgaande jaren. Voordat het festival begon was er een bericht in de media dat de verkoop van hondenvlees (tijdelijk) verboden zou zijn voorafgaande aan het festival. Maar er kwam geen officiële bevestiging van Chinese autoriteiten. Bont voor Dieren besloot een waarnemer te sturen om uit te zoeken wat er werkelijk gaande was in Yulin.
Een rechtstreeks verbod op de verkoop van hondenvlees heeft de verkopers geraakt, omdat zij vinden dat de westerse media en de overheid hun broodwinning kapot probeert te maken. Uiteindelijk is er voor het begin van het festival een compromis bereikt: geen verbod, maar de verkopers mochten maar twee karkassen tegelijkertijd aanbieden (al werd deze nieuwe regel ook niet consequent nageleefd en/of gehandhaafd).

Voor een diervriendelijke toekomst
Vorig jaar sprak ik met een jonge dierenarts die anti-festival posters in het raam had opgehangen. Hij vertelde dat de lokale tegenstanders van de hondenvleesconsumptie de hulp nodig hebben van hun internationale vrienden. Het klopt dat de manier om dit te veranderen van binnenuit moet komen. Steeds meer Chinese activisten ondernemen actie en spreken zich openlijk uit tegen het festival. Maar ze leven in een communistisch regime en hebben wanhopig de hulp nodig van mensen buiten China om hiertegen te protesteren. Hoe meer steun zij krijgen in hun strijd tegen de houding van de Chinese overheid, hoe meer de autoriteiten moeten ondernemen om te voorkomen dat het aanzien van China wordt aangetast.

Het is essentieel dat mensen naar dit festival worden gestuurd om te registreren wat er gebeurt en het beeldmateriaal te verspreiden onder de westerse media om de aandacht te krijgen van alle dierenliefhebbers. Afgelopen jaar waren buitenlandse reporters, maar ook nationale verslaggevers duidelijk herkenbaar. We kwamen zelfs twee westerse toeristen tegen die het festival bezochten uit nieuwsgierigheid. Dit jaar ben ik helemaal niemand anders tegengekomen die geen local was, behalve mijn reispartner en mede-activist Martyn Stewart (samen met onze tolk uit een andere Chinese provincie die diep geschokt was door het festival) om het evenement te verslaan.

Door het beeldmateriaal dat in 2015 en 2016 naar buiten is gekomen, zijn er dingen veranderd. Hoe meer druk en zicht we houden op wat er gebeurt in Yulin, hoe meer succes we zullen hebben om dit evenement te laten stoppen.