Bont voor Dieren

Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Onder leiding van de SER is de Nederlandse kleding- en textielbranche in juli 2016 met het Convenant Duurzame Kleding en Textiel gekomen. Middels het convenant gaat de branche in Nederland zich inspannen om het gebruik en de verkoop van bont, angora en exotisch leer uit te bannen. Ook gaat ze kledingstukken met dierlijke materialen terug traceren tot aan de bron van herkomst en dat aangeven op duidelijke labels. De afspraken zijn op vrijwillige basis, maar zijn een grote stap op weg naar het uitbannen van dierenleed in de mode.

Het convenant is gemaakt door de textielbrancheorganisaties samen met het Ministerie van Economische Zaken en maatschappelijke organisaties. Het convenant roept bedrijven op zich aan te sluiten bij het Fur Free Retailer programma van de Fur Free Alliance, waarvan Bont voor Dieren in Nederland de vertegenwoordiger is met haar Bontvrijlijst. Veel van de kledingbedrijven die het convenant ondertekenen verkopen op dit moment al geen bont en zijn vertegenwoordigd op de Bontvrijlijst. Opvallend is dat een van de ondertekenaars bontwinkel Rademakers is. Bont voor Dieren is erg benieuwd naar het plan van aanpak van deze bontwinkel.

Tijdens de presentatie van het convenant zijn er direct 75 handtekeningen onder gezet. De kledingwinkels en –merken die getekend hebben, gaan niet alleen het gebruik van bont en angora uitbannen, maar zij hebben ook toegezegd zich in te spannen om gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling aan te pakken.

Dierenwelzijn wordt een steeds belangrijker onderwerp voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO Nederland heeft na input van Bont voor Dieren tien risico’s toegevoegd aan hun MVO Checker. De nieuwe risico’s gaan over het dierenwelzijn dat in het gedrang komt bij de productie van bont en exotisch leer. Ook wordt er aandacht besteed aan de milieuvervuiling en het gebruik van schadelijke stoffen in de bontindustrie. De MVO Checker is een hulpmiddel waarmee bedrijven een risico-analyse kunnen maken die hen kan helpen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.