Bont voor Dieren

Dierenwelzijn wordt vaak ‘vergeten’ wanneer het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de textielbranche. Er is veel aandacht voor arbeidsomstandigheden en milieu, wat uiteraard heel belangrijk is, maar het dierenleed achter de mode blijft onderbelicht.

Bont voor Dieren maakt zich dan ook sterk voor het integreren van dierenwelzijn binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO heeft betrekking op de productieketen (supply chain); waar komen producten vandaan, hoe vindt de productie plaats en hoe wordt er omgegaan met mens, dier en milieu? Investeringen moeten gedaan worden met respect voor dier en natuur, en daar kunnen wij als consumenten een verschil maken. Bijvoorbeeld door de Eerlijke Bankenwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer in acht te nemen. Een andere manier om MVO in de praktijk te brengen is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, waarin afspraken gemaakt zijn tussen de vakbond, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven over duurzame kleding.

MVO Nederland heeft na input van Bont voor Dieren tien risico’s toegevoegd aan hun MVO Checker. De nieuwe risico’s gaan over het dierenwelzijn dat in het gedrang komt bij de productie van bont en exotisch leer. Ook wordt er aandacht besteed aan de milieuvervuiling en het gebruik van schadelijke stoffen in de bontindustrie. De MVO Checker is een hulpmiddel waarmee bedrijven een risico-analyse kunnen maken die hen kan helpen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Klik hier voor meer informatie over het Convenant Duurzame Kleding & Textiel.