Gif in bont – Bont voor Dieren
Bont voor Dieren

giftig-bont

Uit onderzoek van Bont voor Dieren en televisieprogramma Kassa blijkt dat onderzochte bontkragen van kinderjassen hoeveelheden giftige en kankerverwekkende stoffen bevatten. Om te voorkomen dat de vacht van een dier nadat deze is verwijderd gaat rotten, moet de vacht bewerkt wordt met zware, dikwijls giftige en milieuonvriendelijke chemicaliën. Na deze bewerking worden vachten vaak ook nog gebleekt of geverfd waarbij er nog meer chemicaliën worden gebruikt. De chemicaliën die gebruikt worden in het bewerkingsproces kunnen als residu achterblijven in kleding met bont en kunnen direct door de huid worden opgenomen. Mensen die kleding met bont dragen kunnen dan ook onbewust blootgesteld worden aan schadelijke chemicaliën.

In opdracht van Bont voor Dieren werden kinderjassen van bekende merken als Canada Goose, Versano, Woolrich, Nickelson en Airforce getest door het Duitse Bremer Umweltinstituut op de aanwezigheid van de volgende schadelijke stoffen:

Formaldehyde: deze chemische stof valt sinds 2004 onder groep 1 van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, wat betekent dat formaldehyde kankerverwekkend is voor mensen. Daarmee staat deze stof, samen met asbest en arseen, in de hoogste categorie. Formaldehyde tast de slijmvliezen aan en zorgt voor allergieverschijnselen.

Ethoxylaten kunnen direct door de huid worden opgenomen in het bloed van kinderen, omdat de bontkraag bevestigd is aan de capuchon en daarmee dikwijls in contact komt met het gezicht. Ethoxylaten worden opgeslagen in lichaamsvet en kunnen na periodes van ca. 20 jaar alsnog een chronisch effecten vertonen, zoals verstoring van de hormoonhuishouding.

Daarnaast worden ook chroom en naftaleen gebruikt om bont te bewerken:

Chroom: Deze stof is irriterend voor ogen en huid, wordt gezien als giftig en is in bepaalde vormen kankerverwekkend.

Naftaleen: is een PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); deze groep chemische verbindingen staan erom bekend dat ze kankerverwekkend zijn.

Overige chemicaliën die gebruikt worden zijn: alkylfenolen, zware metalen zoals zink, chloorparaffines en andere PAK’s. Ook deze stoffen zijn giftig en kankerverwekkend. Het looien, conserveren, schoonmaken en verven van bont zorgt dan ook voor grote gezondheidsrisico’s voor de bontbewerkers.

Collega-organisaties uit Italië, Duitsland en Denemarken hebben onderzoeken uitgevoerd naar gifstoffen in producten met bont. Hieruit blijkt dat ook dat het dragen van bont schadelijk kan zijn door de grote hoeveelheden schadelijke chemicaliën.

Dierenbeschermingsorganisatie Vier Voeters heeft tweemaal onderzoek uitgevoerd naar gifstoffen in bont. Het eerste onderzoek stamt uit 2010. Alle veertien onderzochte kledingstukken bevatten te veel formaldehyde. In 80% van de samples werd Nonylfenol gevonden. Ook troffen ze in een kledingstuk PAK’s en in een ander kledingstuk chloorparaffine aan. Een kinderjas stak met kop en schouders boven de andere kledingstukken uit. Deze bevatte vijftien keer de toegestane hoeveelheid formaldehyde en zo veel NPE (nonoxynolen) dat de jas zelfs niet als chemisch product verkocht had mogen worden.

Het tweede onderzoek liet Vier Voeters een jaar later uitvoeren. Ditmaal werden 35 kledingstukken uit verschillende Europese landen onderzocht. Vier Voeters concludeerde dat er na het eerste onderzoek niets is veranderd, en dat er wederom hoge concentraties giftige stoffen aangetroffen werden in het bont. Wettelijke beperkingen en industriële normen werden regelmatig overschreden. Gevaarlijke chemicaliën als formaldehyde, PAK’s en chloorparaffines werden in de kledingstukken aangetroffen. Het kledingstuk met het meeste gif bleek opnieuw een kinderjas te zijn.

De Italiaanse dierenbeschermingsorganisatie LAV onderzocht in 2013 zes kledingstukken voor kinderen tussen de 18 maanden en 12 jaar. Een kledingstuk van het merk Brums bevatte 2,5 keer de toegestane hoeveelheid nonylfenolethoxylaat. Een aantal kledingstukken bevatte een te hoge hoeveelheid formaldehyde. Ook troffen ze PAK’s, zware metalen zoals chromium III, aluminium en lood aan.

In 2014 liet LAV een tweede onderzoek uitvoeren. Ook deze keer vonden ze grote hoeveelheden schadelijke stoffen in het bont dat aan kinderkleding zat. Het kledingstuk van Woolrich bevatte formaldehyde, nonylfenol  en chroom III, kinderkleding van Blumarine bevatte formaldehyde en chroom III. Ten slotte vonden ze chroom III en chroom IV in een kledingstuk van D&G.

De Deense dierenbeschermingsorganisatie Anima heeft in 2015 verschillende kledingstukken voor kinderen gekocht en laten onderzoeken op giftige stoffen. De uitkomsten hiervan kwamen overeen met de eerder uitgevoerde onderzoeken van Vier Voeters en LAV.  Van de zes geteste jassen bevatten alle jassen formaldehyde, vier jassen bevatten chromium, twee bevatten Nonylfenol en twee van de zes jassen bevatten PAK’s. Bij een aantal jassen overschreden de waardes de Europese richtlijnen (REACH). Het gehele rapport is hier in het Deens te lezen. Onze collega’s hebben onderstaand filmpje gemaakt waarin ze het onderzoek in het Engels toelichten:

Bont voor Dieren is samen met Vier Voeters, LAV en Anima lid van de Fur Free Alliance. Toxic Fur is een gezamenlijke campagne van de Fur Free Alliance.