Bont voor Dieren

Konijnen in het wild

Het konijn (Oryctolagus cuniculus) is een zoogdier dat niet, zoals vaak gedacht wordt, tot de knaagdieren behoort, maar tot de orde van haasachtigen (Lagomorpha). In het wild leven konijnen in grote groepen bij elkaar in een konijnenhol met een uitgebreid gangenstelsel. De grootte van zo’n groep varieert van twee tot wel twintig volwassen dieren met hun jongen.

De draagtijd van een vrouwtjeskonijn (voedster) is 28 tot 31 dagen. De jongen worden geboren in een ondergrondse nestkamer die bedekt is met gras, mos en vacht van het moederkonijn. De voedster verzorgt de jonge konijntjes en het mannetjeskonijn (rammelaar) beschermt de tegen andere konijnen.

In het wild worden konijnen maximaal negen jaar oud.

Bontkonijnen

Bontkonijnen leven in kleine kooien. Vrouwtjes worden twee weken na een bevalling weer zwanger gemaakt, ook al zijn de kleintjes nog bij haar. De konijnen zien vaak geen daglicht en na ongeveer zes maanden worden ze gedood.

Er wordt geschat dat wereldwijd ruim één miljard konijnvachten per jaar worden geproduceerd. Ook in Europa worden konijnen voor hun bont gefokt; daarnaast is China een belangrijke leverancier van konijnenbont. De ontwerpen van topdesigners worden door modeketens vertaald in meer betaalbare kledingstukken. Hiervoor wordt vaak konijnenbont gebruikt omdat het goedkoper is dan andere bontsoorten zoals nerts of vos.

Er wordt vaak gesuggereerd dat konijnenbont ethisch verantwoorder bont is, omdat het een bijproduct zou zijn van konijnen die toch al geslacht worden voor hun vlees. Dat is echter niet waar. Vleeskonijnen worden op jonge leeftijd geslacht wanneer hun vacht nog niet genoeg ontwikkeld is voor de bontindustrie. Voor konijnenbont worden oudere konijnen gedood, van wie het vlees niet of nauwelijks gegeten wordt. Bovendien wordt voor het bont ook andere konijnenrassen gebruikt, bijvoorbeeld de Rex. De Rex is gefokt omdat het een veel steviger haarinplant heeft dan de konijnen die in de konijnenvleesindustrie worden gebruikt.

Naast bontkonijnen zijn angorakonijnen ook slachtoffers van de kledingindustrie.