Wereldwijd steun voor het Kroatische bontfokverbod

Nu het Kroatische bontfokverbod aan een zijden draadje hangt wordt er wereldwijd steun betuigd om het verbod in stand te houden. Beroemdheden zoals Sharon Osbourne en grote internationale organisaties zoals de Fur Free Alliance en Vier Voeters verzochten de Kroatische regering al eerder om voet bij stuk te houden. Ook vanuit Nederland werd protest aangetekend door Bont voor Dieren en het Ministerie van Economische Zaken. Deze week spraken bovendien alle elf Kroatische Europarlementariërs zich uit tegen het fokken van dieren voor bont.

Europarlementariër – en vertegenwoordiger van de Kroatische Sociaal-Democratische Partij – Tonino Picula:

‘Ik ben ervan overtuigd dat alle argumenten waarop het bontfokverbod tien jaar geleden is gebaseerd vandaag de dag nog steeds gelden en dat een herroeping van het verbod een stap achteruit zou betekenen voor onze beschaving.’

ChinchillaDe Kroatische regering besloot in 2007 een einde te maken aan het fokken van dieren voor bont. Het bontfokverbod in Kroatië heeft een overgangsperiode van 10 jaar en zou dus komend jaar in werking treden. Net op het laatste moment hebben de chinchillafokkers de overheid zover gekregen het besluit voor een verbod te heroverwegen. Op dit moment wordt het wijzigingsvoorstel van de dierenbeschermingswet, waar het bontfokverbod deel van uitmaakt, besproken in het Kroatische parlement.

Bont voor Dieren en het Nederlandse Ministerie voor Economische zaken deden de Kroatische overheid eerder een dringende oproep de huidige dierenbeschermingswet te handhaven. In de brief van het Nederlandse ministerie benadrukt Henri Kool, directeur van de directie Dierlijke Agroketen en Dierenwelzijn (DAD), de ethische bezwaren en de publieke weerstand die ten grondslag liggen aan het Nederlands bontfokverbod:

‘De erkenning van de intrinsieke waarde van het dier staat aan de basis van de Nederlandse wetgeving en de verankering hiervan in de wet is een progressieve stap in ons beschavingsproces. Filosofen, ethici en sociologen komen de laatste decennia steeds vaker tot de conclusie dat de maatschappij belang heeft bij het waarborgen van dierenwelzijn. Mensen hebben er baat bij in een maatschappij te leven waarin onacceptabele behandeling van dieren wordt ontmoedigd en bestraft.’

Lees hier de volledige brief van het Ministerie van Economische Zaken.
Lees hier de brief van Bont voor Dieren aan de Kroatische Minister van Landbouw.

Samen met onze internationale partnerorganisaties van de Fur Free Alliance doen we er alles aan om de druk op de Kroatische regering op te voeren en de oorspronkelijke wet in stand te houden. Help ons een einde te maken aan de wrede bontindustrie!

Pinterest